ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด




 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งสุขลาเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จำนวน 10 ชุมชน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่บางส่วนติดทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 49.75 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 25,748 คน แยกเป็นชาย 12,788 คน หญิง 12,960 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สำนักสงฆ์สันติคีรีเขต
2.วัดแหลมทอง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.