ตำบลบ่อกวางทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อกวางทอง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ่อทอง ประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 70-80 ปี มาแล้ว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันตำบลบ่อกวางทองตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ่อทอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 35.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,105 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง และ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม และ และ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,982 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,669 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดเขาบ่อกวางทอง
2.สำนักสงฆ์เขาเจ้า
3.ที่ทำการ อบต.บ่อกวางทอง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อกวางทอง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อกวางทอง 24 หมู่3 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทร : 038-363-070-1 โทรสาร : 038-363-070-1 ต่อ 107

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อกวางทอง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.