ตำบลธาตุทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลธาตุทองจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ ปี พ.ศ.2524 ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน คือ บ้านเนินหิน บ้านเนินดินแดง บ้านโปร่งเกตุ บ้านบึงตะกู บ้านคลองมือไทร บ้านเขากระถิน บ้านหนองเสือช่อ และบ้านห้วยซุง มีเนื้อที่ประมาณ 115 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสลับเนินเขา ทางตอนใต้เป็นแนวเขาตลอดทั้งแนวและเป็นที่แบ่งเขตแดนด้วย ยอดเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาเจ้า เขาชะโงก เขาหนองผักหนาม เขาโปร่งเกตุ เขาตาแจ้ง เขากระถิน เป็นต้น แนวเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำตามธรรมชาติในตำบลที่มีทิศทางไหลจากที่สูงทางตอนใต้สู่ที่ลุ่มทางตอนเหนือของตำบล มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยซุง ห้วยนาโม ห้วยทับร้าง ห้วยอ่างสะบ้า เป็นต้น ทางตอนเหนือ มีเนินเขาเล็กๆ คือ เขาศรีพระธาตุ มีถนนทางหลวงตัดผ่าน คือถนนสายบ่อทอง-หนองเสม็ด ซึ่งเป็นทางสายหลักที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ่อกวางทอง และ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง และตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ่อทอง และ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง และตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,258 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ,โรงเรียนบ้านเนินดินแดง , โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
2.โรงเรียนบ้านคลองมือไทร , โรงเรียนบ้านบึงตะกู
3.วัดโปร่งเกตุ , วัดธาตุทอง , วัดเนินหิน , วัดเขายูงทอง , วัดคลองมือไทร
4.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
5.วนอุทยานเขาเจ้า (น้ำตกร่มไทรทอง)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.