ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บ้านกองดิน เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเตรียมเข้าตีเมืองจันทุบรีได้เคลื่อนทัพมาพักที่วัด (ปัจจุบันคือวัดกองดิน หมู่ที่ 2) และใช้สถานที่ดังกล่าวในการตำดินปืน จนได้ชื่อว่าบ้านกองดิน และต่อมาเมื่อตั้งเป็นตำบลจึงใช้ชื่อว่าตำบลกองดิน ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.กองดิน 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกองดิน 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2)

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและมีอ่างน้ำเขาจุกอยู่บางส่วน ลักษณะอากาศร้อนชื้นฝนตกชุกช่วงเดือน พ.ค. – ต.ค.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และ ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองปูน , ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว และ ต.นายายอาม , ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งควายกิน , ต.คลองปูน อ.แกลง และ ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,174 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,293 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.กองดิน
2.วัดเขาน้อย, วัดชำสมอ ,วัดเขาสำรอง ,วัดหนองคุย
3.โรงเรียนบ้านชำสมอ
4.โรงเรียนบ้านหนองคุย
5.โรงเรียนวัดเขาสำรอง
6.โรงเรียนวัดเขาน้อย
7.สถานีอนามัยชำสมอ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.