ตำบลคลองปูน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิมมาตำบลคลองปูนมีลำคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่านลงสู่ทะเล ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันขุดลอกคลองบริเวณที่ตื้นเขิน ปรากฏว่าได้พบแร่หินปูนเป็นจำนวนมาก มีเรื่องเล่าขานว่าหินปูนที่พบเกิดจากพ่อค้านำเรือบรรทุกหินปูนแล่นผ่านมาแล้วเรือล่ม หินปูนได้จมลงสู่ลำคลอง ต่อมาชาวบ้านได้นำชื่อคลองปูนมาตั้งเป็นชื่อ “ตำบลคลองปูน”

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ทางใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาล ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาล ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พังราด , ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,159 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,387 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดเนินสมบูรณ์,โรงเรียนวัดเนินสมบูรณ์
2.วัดเนินยาง,โรงเรียนวัดเนินยาง
3.วัดคลองปูน,โรงเรียนวัดคลองปูน
4.วัดไตรรัตนาราม,โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
5.ที่ทำการ อบต.คลองปูน
6.สถานีอนามัยตำบลคลองปูน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.