ตำบลบ่อ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของ อ.ขลุง ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองระหาน บ้านหวัก บ้านบ่อบน บ้านบ่อล่าง บ้านหัวนา บ้านมาบชุมเห็ด บ้านท่าสอน บ้านวังสรรพรส บ้านหวัก บ้านบ่อเจริญ

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 85.10 ตร.กม. หรือ 53,187 ไร่ มีแม่น้ำเวฬุไหลผ่าน ซึ่งกั้นระหว่าง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังสรรพรส ต.ซึ้ง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,684 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,654 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเกาะ(ดอนอุดม) ม.3 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
2. วัดคงคาราม (บ่อ) ม.4 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
3. วัดท่าสอน ม. 7 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
4. วัดวังสรรพรส ม.8 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
5. วัดหนองระหาน ม.1 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
6. วัดหิรัญญาราม (หวัก) ม.9 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.