ตำบลหนองตาคง
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองตาคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลำธาร คลอง หนองบึง อยู่ทั่วไปทั้งตำบลเป็น 1 ใน 5 ของอำเภอโป่งน้ำร้อน มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่ คือ หมู่1 บ้านโพธิ์ หมู่2 บ้านจางวาง หมู่3 บ้านนาสนาดถ์ หมู่4 บ้านคลองบอน หมู่5 บ้านซับตาเมา หมู่6 บ้านแปลง หมู่7 บ้านคลองคต หมู่8 บ้านคลองเร่ว หมู่9 บ้านแสมด หมู่10 บ้านซับมงคล

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองตาคง มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขา และที่ราบลุ่ม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เป็นแหล่งต้น้ำลำธาร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,111 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. แหล่งมนุษย์โบราณ
2. อบต.หนองตาคง
3. โรงเรียนหนองตาคงวิทยาคาร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาคง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาคง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.