ตำบลคลองใหญ่
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการตั้งและกำหนดเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2475 จึงได้ตั้งตำบลคลองใหญ่ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยแยกมาจากตำบลโป่งน้ำร้อน สำหรับชื่อ "คลองใหญ่" นั้งคงตั้งตามลำคลองโป่งน้ำร้อน มีลักษณะกว้างใหญ่มาก ซึ่งแหล่งน้ำเกิดจากเทือกเขาพระพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบอน บ้านเสียมจับ บ้านผักกาด บ้านคลองใหญ่ บ้านป่าวิไล บ้านมะรุม บ้านนา

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ทั้งหมด 120,937.50 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ 54,183.07 ไร่ ภูเขา 66,479.23 ไร่ พื้นที่น้ำ 275.20 ไร่ และมีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ 1 แห่ง คือ ช่องผักกาด หมู่4 ต.คลองใหญ่ สภาพภูมิอากาศทั่วไปของตำบล ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศา ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,011 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2.สถานีอนามัยคลองใหญ่
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
4.ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
5.ถ้ำบ้านป่าวิไล
6.ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.