ตำบลปะตง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิม ตำบลปะตงเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทรายขาวซึ่งขึ้นการปกครองกับอำเภอโป่งน้ำร้อน และได้แยกตัวมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสอยดาวเมื่อปี 2531 ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี 2535 ตำบลตะปงเป็นตำบล 1 ใน 5 ของอำเภอสอยดาว มี 10 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอสอยดาว และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนบริการต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จันทบุรี ภาคกลาง และจังหวัดใกล้เคียง
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลปะตง เป็นทีราบสลับกับเนินเขา มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากมีอากาศร้อนชื้น ในช่วงฤดูหนาวจะหนาวกว่าพื้นที่อื่นในจังหวัดจันทบุรี อุณหภูมิประมาณ 15-35 องศาเซลเซียส
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันอออก ติดกับ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่ง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,063 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,784 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย บริการ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอสอยดาว
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอยดาว
3.เทศบาลตำบลทรายขาว
4.องค์การบริหารส่วนตำบลประตง
5.สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
6.โรงพยาบาลสอยดาว
7.วัดประตง วัดเขาแก้ววนาราม วัดท่าใหม่
8.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ปะตง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ปะตง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.