ตำบลวังตะเคียน
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังตะเคียนมีแม่น้ำเขาสมิงไหลผ่าน ช่วงหนึ่งแม่น้ำมีความลึกมาก กระแสน้ำไหลผ่านเกิดเป็นวังวน ประกอบกับบนฝั่งบริเวณดังกล่าวมีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นอยู่ด้วย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วังตะเคียน” ต่อมาเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล จึงใช้ชื่อว่า “ตำบลวังตะเคียน”

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อพลอย, ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง และ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เทพนิมิต, ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,557 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,578 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง,ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดศรีบัวทอง
2.วัดฆ้อ
3.วัดธรรมาภิมุข
4.วัดวังตะเคียน
5.ที่พักสงฆ์บ้านโป่ง
6.สถานีอนามัยบ้านโป่ง
7.สถานีอนามัยบ้านฆ้อ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.