ตำบลเสม็ดใต้
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเสม็ดใต้ตั้งมานานกว่า 100 ปี แต่เดิมมีชื่อว่าตำบลเสม็ด เพราะพื้นที่เป็นทุ่งต้นเสม็ด ต่อมาอำเภอได้ขยายการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเสม็ดใต้ และตำบลเสม็ดเหนือ โดยมีคลองวังซุงเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลเสม็ดใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตรกรรม อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางคล้า มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคล้า 12 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เสม็ดเหนือ และ ต.สาวชโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว และ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางไผ่ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,956 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,242 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำไร่/ทำสวน, เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดสนามช้าง
2.วัดหัวสวน
3.วัดเสม็ดใต้
4.ศูนย์พัฒนาจิต วัดหัวสวน
5.สถานีอนามัยหนองโสน
6.สถานีตำรวจภูธร
7.ที่ทำการ อบต.เสม็ดใต้
8.โรงงานอุตสาหกรรม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.