ตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.เกาะขนุนเป็นตำบลเก่าที่ตั้งมาพร้อมกับ อ.พนมสารคาม เดิมเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างมาก ต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลอื่น เหตุที่ชื่อ ต.เกาะขนุน เพราะในตำบลมีการปลูกขนุนกันมากและในสมัยก่อนการคมนาคมจะใช้เส้นทางน้ำในการเดินทางไปมาค้าขาย ต.เกาะขนุนมีคลองท่าลาดไหลผ่านและมีท่าน้ำที่อยู่ในพื้นที่ ต.เกาะขนุนเป็นแหล่งรวมสินค้าขายส่งหลายชนิดโดยเฉพาะขนุน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.เกาะขนุน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 5 ก.ม. แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขนุน 3 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,462 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,381 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพงษาราม
2. วัดหนองเสือ
3. วัดนาน้อย
4. วัดห้วยพลู

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.