ตำบลท่าตะเกียบ
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บ้านตะเกียบมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนั้นทางกรุเทพฯได้ทำการก่อสร้างเสาชิงช้าที่หน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามและได้มีหนังสือออกไปตามหัวเมืองต่างๆที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ให้หาไม้แดงเพื่อนำไปทำไม้ตะเกีบยเสาชิงช้าวัดสุทัศน์นฯชาวบ้านท่ากลอยและบ้านวังวุ้งได้รายงานไปที่กรุงเทพฯซึ่งทางกรุงเทพฯได้ส่งทหารมาดูและได้ทำการโค่นไม้แดงจำนวน 2 ต้นล่องไปตามคลองสียัดออกคลองท่าลาดและนำเข้ากรุงเทพฯแต่เนื่องจากต้นไม้แดงมีขนาดใหญ่บริเวณท่าลากไม้จึงราบเรียบเป็นท่าน้ำชาวบ้านจึงเรียกว่า ท่าลงไม้ตะเกียบและเพี้ยนมาเป็น "ท่าตะเกีบย" จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลท่าตะเกียบมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แควระบม-สียัด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 677,500 ไร่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปจากการสำรวจข้อมูล กชช. 2ค พบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 และจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย 12,500 บาท/คน/ปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คู้ยายหมี, ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น และ ต.วังทองกิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ และ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 17,383 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,255 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อ่างเก็บน้ำแควระบม-สียัด
2. ศาลเจ้าพ่อเขากา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.