ตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
อำเภอประจันตคามเดิมมีฐานะเป็นเมืองชื่อบ้านกบและในครอบครัวที่ไทยยกทัพไปปราบเจ้าเมืองเวียงจันทร์และอีกหลากหลายเมืองในภาคอีสานแล้วรวบรวมไพร่พลกวาดต้อนตั้งหมู่บ้านขนาดใหญ่ เรียกว่า เมืองจันตคาม ตามประวัติคือท้าวอุเทนบุตรท้าวสร้อยเพียเมืองแสนเป็นผู้รวบรวมไพร่พลในสมัย ร.6 ต่อมาท้าวทุเทนได้เสียชีวิตเชื้อสายเจ้าเมืองจึงถูกยุบเป็น อ.ประจันตคาม ขึ้นต่อ จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่ ีพ.ศ.2448 จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มบางแห่งเป็นที่ราบต่ำฤดูฝนน้ำจะท่วม พื้นดินจะเป็นดินปนทรายและจะมีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ราบบริเวณสองฝั่งคลอง เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชระยะสั้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธ์งาม และ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม และ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ิทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแสง และ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม และ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,208 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,188 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำเฟอร์นิเจอร์จากล้อเกวียน, ไม้กวาดดอดหญ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดศรีประจันตคาม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.