ตำบลศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ศรีมหาโพธิ์อยู่รวมกับอำเภอศรีมโหสถ และมีด้านโพธิ์อยู่หนึ่งต้นซึ่งเป็นต้นโพธิ์เก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชา ต้นโพธิ์ที่กล่าวคือต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ที่นำพันธ์มาจากประเทศอินดเดียแล้วแตกหน่อกิ่งแผ่โดยรอบ 40 เมตร อยู่ที่หน้าวัดต้นโพธิ์ และถือว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจึงชื่อว่า "ศรีมหาโพธิ์" ปัจจุบันต้นโพธิ์ดังกล่าวอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลศรีมหาโพธิ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีเทศบาล 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่เลขที่ 85 หมู่ที่ 2 ต.ศรีมหาโพธิ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าตูม และ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,262 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,686 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. หลุมเมือง
2. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
3.สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีมหาโพธิ์
4.ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์
5.วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 2
6.วัดมะขามทอง
7.วัดหว้าเอน
8.วัดหนองหอย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.