ตำบลศรีจุฬา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศรีจุฬาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ที่ตั้ง อบต. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ฯ ประมาณ 23 กิโลเมตร เดิมเป็นท้องทุ่งฤดูแล้งแห้งแล้ง ฤดูฝนนำท่วมพื้นที่ สมัยก่อนมีชาวบ้านเรียกตัวเองว่าชาวกุลาอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ จึงพากันเรียกกลุ่มบ้านนี้ว่า “บ้านศรีกุลา” ต่อมามีการเรียกขานไปจากเดิมเป็น ศรีจุฬาเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลดงละคร ต่อมาเมื่อมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น จึงมีการแบ่งเขตการปกครองแยกออกเป็นตำบล ในปี 2506 ใช้ชื่อว่า “ตำบลศรีจุฬา” ตำบลศรีจุฬา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีจุฬา, หมู่ที่ 2 บ้านปากท่อ, หมู่ที่ 3 บ้านบางหอย, หมู่ที่ 4 บ้านคลองสอง, หมู่ที่ 5 บ้านบางขอม, หมู่ที่ 6 บ้านบางเม่า, หมู่ที่ 7 บ้านบางเม่าใต้, หมู่ที่ 8 บ้านกำแพงเศียร, หมู่ที่ 9 บ้านคลองห้า, หมู่ที่ 10บ้านบางหอย, หมู่ที่ 11 บ้านบางปรัง,หมู่ที่ 12 บ้านบางเม่าเหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเทจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีภูมิอากาศไม่ร้อนจัด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนยอ และ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางลูกเสือ และ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,586 คน,ชาย 2,813 คน
หญิง 2,773 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,815 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 66.9 คน/ตารางกิโลเมตร 950 ครัวเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,741 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,388 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกลางดอน
2. โรงเจเสริมสุข
3. วัดศรีจุฬา
4. วัดบางปรัง
5. ที่ทำการ อบต. ศรีจุฬา
6. โรงเรียนวัดศรีจุฬา
7. โรงเรียนวัดบางปรัง
8. โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา
9. โรงเรียนวัดบางหอย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีจุฬา :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร : 037 388209

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีจุฬา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.