ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมราษฎรอพยพมา จากเมืองเวียงจันทร์และบริเวณใกล้เคียง เข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากินแถวเชิงเขา บริเวณหมู่ที่ 4 ปัจจุบัน และได้ขึ้นไปหาอาหารและของป่าตามชายป่าเนินเขา ได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่บนเทือกเขา ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด จนเป็นที่เลื่องลือโจดขานและให้ความเคารพนับถือสืบต่อกันมา จนคนทั่วๆ ไปที่เคยพบผ่านภูเขาลูกนี้จะเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ว่า “เขาพระ” เมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้หายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยตำบลเขาพระ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังตูม, บ้านเกาะกระชาย, บ้านเขาสลักหิน, บ้านเขาพระ, บ้านเขาทุเรียน, บ้านวังไทร, บ้านบุหยอง, บ้านกุดตะเคียน, บ้านเนินมะค่า, บ้านปากช่อง, บ้านเขาลำดวน, บ้านวังรี

สภาพทั่วไปของตำบล :
ทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีภูเขาติดต่อกันเป็นเทือก ส่วนทางตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เหมาะสมการทำเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.ช้างตกโกรก อ.แก่งคอยจ.สระบุรี
ทิศใต้ ติด ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,338 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,623 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย, ทำพรมเช็ดเท้า, ไม้กวาด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อ่างเก็บน้ำทรายทอง
2. อ่างเก็บน้ำห้อยปรือ
3. วังรีรีสอร์ท
4. สวนวังทิพย์ (ดาหนาไม้ดอกประดับ)
5.วัดเขาทุเรียน
6. วัดกุดตะเคียน
7. โรงเรียนปากช่อง, เขาทุเรียน, โรงเรียนกุดตาเคียน
8. วัดวังทิพย์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.