ตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สภาพเดิมของหมู่บ้านเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มากมาย แต่ที่ตั้งของตำบลมีต้นไม้ล้อมรอบเหมือนเกาะโดยเฉพาะมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่โดยรอบหนาแน่น จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลเกาะโพธิ์" ซึ่งตำบลเกาะโพธิ์แต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเกาะหวาย ซึ่งเดิมมีจำนวน 6 หมู่บ้าน ในปีพ.ศ.2509 แต่ปัจจุบันตำบลเกาะโพธิ์ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปากพลี ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยโรง, บ้านเกาะโพธิ์, บ้านสะแกซึง, บ้านดงข่า, บ้านคลองกระทุ่ม, บ้านหัวถนน, บ้านท่าขอน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ำจะเอ่อท่วมขังทุกปี มีคลองชลประทานผ่านตำบลจำนวน 1 สายยาวประมาณ 3,000 เมตร แต่ในฤดูแล้งน้ำในคลองจะแห้งหมด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,650 คน และจำนวนหลังคาเรือน 586 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำประมงน้ำจืด, ค้าขาย, รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
2. สถานีอนามัยบ้านดงข่า
3. โรงเรียนวันครู
4. วัดจินดาราม (ดงข่า)
5. วัดเกาะโพธิ์
6. วัดสะแกซึง
7. วัดห้วยโรง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะโพธิ์ :
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทร. 0-3739-8992

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.