ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสระแก้ว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกกำนัน หมู่ 2 บ้านสระแก้ว หมู่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ หมู่ 4 บ้านคลองหมี หมู่ 5 บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 บ้านห้วย หมู่ 7 บ้านคลองจาน หมู่ 8 บ้านลัดกระสัง หมู่ 9 บ้านหนองปรือ หมู่ 10 บ้านสี่แยก หมู่ 11 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 12 บ้านหนองกะพ้อ หมู่ 13 บ้านใหม่คลองหินปูน หมู่ 14 บ้านชาติเจริญ หมู่ 15 บ้านเนินรัตนะ หมู่ 16 บ้านชาติเจริญสุข หมู่ 17 บ้านระเบิดขาม และหมู่ 18 บ้านเนินกลาง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองพระสทึงไหลผ่านและมีลำห้วยเล็ก ๆ อยู่ทั่วไป แต่ส่วนมากจะตื้นเขิน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกปี่ฆ้อง , ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศาลาลำดวน , เทศบาลเมือง , ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,294 คน และจำนวนหลังคาเรือน 728 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดคลองสมบัติ
2. วัดคลองหมี
3. วัดโคกนกขุนทอง
4. วัดราษฎร์นิมิต
5. วัดสระแก้ว
6. วัดสี่แยก
7. วัดหนองกะพ้อ
8. ที่ทำการ อบต.สระแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.