ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านแก้งเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่บริเวณคลองพระปรง เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้วมีชาวบ้านอพยพมาจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาตามคลองพระปรงและรวมตัวอยู่บริเวณแก่งน้ำ จึงเรียกว่า “บ้านแก่ง” ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “บ้านแก้ง” และเมื่อได้ยกฐานะเป็นตำบลจึงเรียกชื่อว่า “ตำบลบ้านแก้ง”

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาเตี้ย ๆ พื้นที่การเกษตรประมาณ 84,690 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,120 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,446 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.น้ำตกน้ำโตน
2.เขาสิงโต
3.สภต.เขาสิงโต
4.วัดศรีนิมิตร
5.วัดเหล่ากกโก
6.สถานีอนามัยบ้านแก้ง, เขาสิงโต, คลองหมากนัด
7.วัดเขาสิงโต, วัดแสงจันทร์
8.โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง, โรงเรียนศิริราชอนุสรณ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.