ตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.ทุ่งมหาเจริญ เดิมเรียกว่าบ้านทุ่งมหาวิบาก ต.ตาหลังใน เนื่องจากเส้นทางคมนาคมลำบากมาก และได้แยกจาก ต.ตาหลังในปี พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็น ต.ทุ่งมหาเจริญ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ 111 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,375 ไร่ ภูมิประเทศ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง (ที่ราบลูกฟูก) แห้งแล้ง พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังใหม่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก หรือ (เขตอ.ท่าตะเกียบ และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 19,316 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,506 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา
อาชีพเสริม ทำจักสานไม้ไผ่และฟางข้าว ทำดอกไม้ประดิษฐ์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
น้ำตกเขาตะกรุบ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมหาเจริญ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมหาเจริญ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.