ตำบลอรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมเป็นพื้นที่ป่ารกจึงได้ชื่อว่า “อรัญประเทศ” ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 47 เมตร ลักษณะอากาศร้อนชื้นคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านใหม่หนองไทร และ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,312 คน แยกเป็นชาย 8,468 คน หญิง 7,844 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.พระสยามเทวาธิราช
2.สถานีกาชาดที่ 6
3.สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญประเทศ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.