ตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ชาวบ้านหนองสังข์ เดิมทีอพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ปี พ.ศ.2376 บ้านหนองสังข์ขึ้นตรงกับตำบลบ้านทราย ต่อมาชาวบ้านจากกิ่ง อ.วัฒนานคร อพยพเข้าสู่บ้านหนองสังข์ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2538 ได้แยกตัวจาก จังหวัดปราจีนบุรี มาขึ้นตรงต่อ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันบ้านหนองสังข์ มีฐานะเป็นตำบล ขึ้นกับ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดินเป็นดินกรวดปนทราย พื้นดินค่อนข้างแห้งแล้ง มีของสำคัญ 2 แห่ง พื้นที่เป็นป่าสาธารณะบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,671 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,185 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดหนองสังข์
2) วัดเหล่าอ้อย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.