ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านใหม่ เป็นตำบลใหญ่ที่มีประวัติยาวนาน ต่อมาได้แยกตำบลออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลสุรนารี ตำบลบ้านใหม่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านใหม่ หมู่ 3 บ้านหัวสิบ หมู่ 4 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ 5 บ้านภูเขาลาด หมู่ 6 บ้านสำโรง หมู่ 7 บ้านศรีษะละเลิง หมู่ 8 บ้านคำทวด หมู่ 9 บ้านสำโรง หมู่ 10 บ้านศีรษะละเลิง หมู่ 11 บ้านยางน้อย

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกกรวด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,358 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,924 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ้านใหม่
2. วัดบ้านใหม่
3. วัดยางน้อย
4. วัดศีรษะสิบ
5. วัดมะขามเฒ่า
6. วัดภูเขาลาด
7. วัดหงษ์
8. วัดศีรษะละเลิง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ :
ที่อยู่ : 446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 044 282783 โทรสาร : 044 282782

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.