ตำบลวังโพธิ์
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังโพธิ์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยชงโค หมู่ 2 บ้านวังโพธิ์ หมู่ 3 บ้านนา หมู่ 4 บ้านโนนทองหลาง หมู่ 5 บ้านวังแร่ หมู่ 6 บ้านสระแดงพัฒนา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ข้อมูลจากคุณมณีรัตน์ เถาหมอ
ที่อยู่ อบต.วังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4438-7225
อีเมล์ na_bar1@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ เดิมเป็นตำบล ขึ้นกับอำเภอคง ปัจจุบันได้แยกเป็นตำบลบ้านเหลื่อม ช่อระกา โคกกระเบื้อง และตำบลบ้านปรางค์ เหตุที่ตั้งว่าตำบลวังโพธิ์ เนื่องจากชาวบ้านที่มาตั้งหมู่บ้านกลุ่มแรกคือบ้านวังโพธิ์ มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวัง และมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ริมสระ จึงตั้งเป็น ตำบลวังโพธิ์

มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตร.กม. หรือประมาณ 16,250 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการเกษตร มีลำห้วยใหญ่เป็นลำน้ำหลักของการเกษตร

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,394 คน และจำนวนหลังคาเรือน 490 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล วังโพธิ์ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 09-8451053

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล วังโพธิ์

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.