ตำบลจักราช
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.จักราชเป็นตำบลแรกของ อ.จักราช มี 13 ตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งเป็น อบต.จักราช ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ ตำบลจักราชตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.จักราช ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคล้า บ้านโนนพฤกษ์ บ้านตะกุดเครือปลอก บ้านจักราช บ้านหนองบัวกลาง บ้านโคกชาด บ้านหนองนกกวัก บ้านหนองพลวง บ้านหนองพฤกษ์ บ้านหนองจอก บ้านน้ำซับ บ้านสะพานถม บ้านโนนงิ้ว บ้านโนนพะไล

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั้วไปเป็นที่ราบมีลำจักราชไหลผ่าน ทิศตะวันออก มีห้วยน้ำลึกไหลมาบรรจบกับลำจักราช เป็นดินร่วนปนทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.หนองระเวียง อ.พิมาย,ต.หนองสรวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติด ต.ศรีละกอ,ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติด ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติด ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,712 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,959 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. มูลนิธิจักราชพัฒนา
2. สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน
3. ส่วนราชการ อ.จักราช
4. อ่างเก็บน้ำลำฉมวก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.