ตำบลสีสุก
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลสีสุก แยกมากจากตำบลหนองยาง อำเภอโชคชัยในอดีต และเคยขึ้นกับอำเภอเมือง นครราชสีมา อยู่ 2 ปี ขึ้นกับตำบลสารภี อำเภอโชคชัย 1 ปี ชื่อตำบล “สีสุก” มาจากต้นไผ่สีสุก ที่เติบโตสวยงามให้ความร่มเย็นสดชื่น แก่ผู้คนที่เดินผ่านเพื่อนั่งพักอาศัย จะเย็นสบาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลสีสุก” อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีลำน้ำจักราช 1 แห่ง ลำตะคลอง 3 แห่ง ในฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดตำบลศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดตำบลสาระภี อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหนองยาง ตำบลท่าจลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,584 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,059 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดโคกสุภาราม
2) หนองบัวพะเนียด ที่จัดช้างเผือก
3) อ่างน้ำโจดตาแกะ หนองไผ่
4) อ่างโกรกกะโดน บ้านขาม
5) บ้านชาด เป็นกรุวัตถุโบราณ
6) บุตำหนัก ตำหนักหลวงเก่า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.