ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหลุมข้าว เดิมเป็นตำบลธารประสาท แต่ได้แยกออกมาเป็นตำบลหลุมข้าว เมื่อปี พ.ศ.2513 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 บ้านขาคีม หมู่ 3 บ้านสระจันทร์ หมู่ 4 บ้านท่ากระสัง หมู่ 5 บ้านห้วยน้อย หมู่ 6 บ้านกอก หมู่ 7 บ้านดงพลอง หมู่ 8 บ้านไพล หมู่ 9 บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ 10 บ้านใหม่หนองบัว หมู่ 11 บ้านซาด หมู่ 12 บ้านเพิก หมู่ 13 บ้านโกรกขาม หมู่ 14 บ้านไพลพัฒนา หมู่ 15 บ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ 16 บ้านโนนตะโก

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโนนสูง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 100.22 ตร.กม. หรือประมาณ 62,638 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,518 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,979 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หลุมข้าว
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดและสำนักสงฆ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.