ตำบลโนนเมือง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1513 โดยอำเภอขามสะแกแสงแยกจาก อ.โนนสูง ปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน เหตุที่ตั้งชื่อ โนนเมือง เพราะบ้านโนนเมืองเป็นจุดศูนย์กลางของตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย ประกอบด้วย ลำห้วยยาง ลำห้วยยายมา สภาพอากาศร้อนชื้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ จรด ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก จรด ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก จรด ต.หนองหอย กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,040 คน และจำนวนหลังคาเรือน 883 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่พริก, อ้อย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโนนเมือง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.