ตำบลบ่อปลาทอง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเกษมทรัพย์ ตั้งเป็นตำบลในปี พ.ศ.2528 โดยแยกออกจากตำบลสำโรง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปักธงชัย ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนใหญ่ หมู่ 2 บ้านสระผักโพด หมู่ 3 บ้านบ่อปลา หมู่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 5 บ้านพระบึง หมู่ 6 บ้านกลาง หมู่ 7 บ้านกระเชาะราก หมู่ 8 บ้านมะกอกงาม หมู่ 9 บ้านเพลิงหลง

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สุขเกษม, ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ลำนางแก้ว, ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ตูม, ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,410 คน และจำนวนหลังคาเรือน 845 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ่อปลาทอง
2. สถานีอนามัยบ้านท่าเยี่ยม
3. วัดบ้านกลาง
4. วัดมะกอกงาม
5. วัดพระบึง
6. ฝายน้ำล้นบ้านบ่อปลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.