ตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเกษมทรัพย์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา ราษฎรจึงได้อพยพบ้านเรือนมาอยู่ตามเส้นทางดังกล่าว ณ บ้านสองเนิน เพราะเป็นเนินดินอยู่สองฝั่งของบึงแห้ว (บึงใหญ่ที่มีน้ำตลอดปี) ต่อมาภายหลังจึงได้เรียกเพี้ยนมาเป็น "สูงเนิน" ตำบลสูงเนิน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสูงเนิน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสูงเนิน หมู่ 2 บ้านสระเพลง หมู่ 3 บ้านตะคลองหลง หมู่ 4 บ้านเหล่าโนนค่า หมู่ 5 บ้านหนองโสน หมู่ 6 บ้านดอนกอก หมู่ 7 บ้านบุใหญ่ หมู่ 8 บ้านสุขาวดี หมู่ 9 บ้านบุหิน หมู่ 10 บ้านญาติเจริญ หมู่ 11 บ้านสูงเนิน หมู่ 12 บ้านหนองหินตั้ง

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำลำตะคลองไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โคราช, เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.มะเกลือเก่า, หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.นากลาง, กุดจิก, หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน และ กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,654 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,325 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน
2. อบต.สูงเนิน
3. วัดป่าสูงเนิน
4. วัดใหญ่สูงเนิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล สูงเนิน :
ที่อยู่ : 111 หมู่ 5 บ้านหนองโสน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ - โทรสาร : 0 – 4441 - 9698

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเนิน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.