ตำบลเสมา
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเสมาตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสูงเนิน ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ 14 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 บ้านแก่นท้าว หมู่ 3 บ้านคลองขวาง หมู่ 4 บ้านทะเล หมู่ 5 บ้านหินตั้ง หมู่ 6 บ้านโป่ง หมู่ 7 บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ 8 บ้านโสกแจ้ง หมู่ 9 บ้านส้มกบงาม หมู่ 10 บ้านหลุมปูน หมู่ 11 บ้านแปะโนนไฮ หมู่ 12 บ้านทะเลใน หมู่ 13 บ้านเสมา หมู่ 14 บ้านแก่นนคร
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 80.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ52,387ไร่ ออยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวอำเภอ 4 ก.ม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอด่านขุนทด
ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บุ่งขี้เหล็ก
ทิศตะวันตก ติดกับอบต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,330 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,148 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรในเขตตำบลเสมาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีประมาณร้อยละ 70 ส่วนที่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมมีประมาณ ร้อยละ 30 แยกเป็นอาชีพ รับจ้าง ค้าขายและรับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.เมืองเสมา เมืองโบราณสมัยทวาราวดี
2.วัดธรรมจักรเสมาราม วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดงปางไสยยาสน์สมัยทวาราวดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมีเสมาหินในสมัยเดียวกันที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3.วัดบ้านแก่นท้าว วัดมีเจดีย์สมัยทวาราวดีกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะ
4.บึงเหมืดแอ่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจชมธรรมชาติและนกน้ำหลายชนิด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.