ตำบลบึงอ้อ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบึงอ้อ เดิมมีราษฎรบ้านสีมุม ตำบลพลกรัง ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนประมาณ 15 หลังคาเรือน และมาอาศัยเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ อยู่ต่อมาราษฎรจับจองที่ดินเพื่อทำกิน ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาเพิ่มมากขึ้น เพื่ออาศัยทำนาเพราะมีพื้นที่กว้างมาก และมีบึงน้ำขนาดใหญ่มีความลึกมีน้ำตลอดทั้งปี มีต้นอ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ราษฎรจึงตั้งชื่อว่า "บ้านบึงอ้อ"

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายทั่วไป ดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีลุ่มน้ำธรรมชาติไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สีมุม, พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,021 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,199 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บึงอ้อ
2. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
3. วัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
4. บึงอ้อ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.