ตำบลลาดบัวขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลลาดบัวขาว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านลาดบัวขาว หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 5 บ้านคลองตะแบก หมู่ 6 บ้านน้ำเมา หมู่ 7 บ้านโนนแต้ หมู่ 8 บ้านโนนนา หมู่ 9 บ้านโนนทอง หมู่ 10 บ้านดอนวัว หมู่ 11 บ้านโนนสว่าง หมู่ 12 บ้านเลิศสวัสดิ์ หมู่ 13 บ้านซับตะเคียน หมู่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 15 บ้านเลิศนิมิตร หมู่ 16 บ้านแผ่นดินธรรม

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปทางตอนเหนือเป็นลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อย ทางตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา ทางตอนกลางและตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำตะคอง คลองน้ำขาว คลองซับตะเคียน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังไทร, คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สีคิ้ว, มิตรภาพ อ.สีคิ้ว และ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 16,010 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,528 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ลาดบัวขาว
2. วัดลาดบัวขาว
3. วัดเขาหินตัด
4. ไร่องุ่น

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.