ตำบลจันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลจันทึก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากช่อง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าไผ่ หมู่ 2 บ้านท่าหีบ หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 4 บ้านซับม่วง หมู่ 5 บ้านสอยดาว หมู่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 7 บ้านสายชนวน หมู่ 8 บ้านหนองตอ หมู่ 9 บ้านซับไม้ล้ม หมู่ 10 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 11 บ้านหนองสะแกเหนือ หมู่ 12 บ้านลำพญากลาง หมู่ 13 บ้านท่างอย หมู่ 14 บ้านพรมประดิษฐ์ หมู่ 15 บ้านซับมะละกอ หมู่ 16 บ้านซับหินแก้ว หมู่ 17 บ้านซับไม้ล้มเหนือ หมู่ 18 บ้านไร่ หมู่ 19 บ้านจันทึกใหม่ หมู่ 20 บ้านซับมืด หมู่ 21 บ้านราษฎรสามัคคี

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองน้ำใส, คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 15,006 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,303 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงวัวนม
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.จันทึก
2. วัดเวฬุวันป่าไผ่
3. วัดหนองกระทุ่ม
4. วัดโกศลสิตาราม/ วัดถ้ำซับมืด
5. วัดสอยดาว/ วัดคลองลึก
6. วัดสานชนวน/ วัดหนองตอ
7. วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์/ วัดหนองใหญ่
8. วัดซับหินแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.