ตำบลหมูสี
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์กรบริหารส่วนตำบลหมูสี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามแระกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2538 มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบลหมูสี เดิมพื้นที่มีสภาพเป็นป่าดงดิบมีราษฎรเข้าหักร้างถางป่าโดยเป็นราษฎรทีอพยพลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เชิงเขา มีพื้นที่ 109.19 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,244.50 ไร่ หรือ 378 ตารางกิโลเมตร (รวมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองน้ำแดง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ จ.นครนายก และจ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,237 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,717 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.องค์การบริหารส่วนตำบล
2.สถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี
3.หน่วยงานวิจัยผึ้งและอุตสาหกรรม
4.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
5.สถานีวิจัยลุ่มน้ำลำตะคลอง
6.สถานที่ควบคุมไฟป่า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.