ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองสาหร่าย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่อง ตำบลหนองสาหร่ายประกอบไปด้วย 23 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 2 บ้านท่าเลื่อน หมู่ 3 บ้านคลองยาง หมุ่ 4 บ้านหนองคู หมู่ 5 บ้านซับหวาย หมู่ 6 บ้านหนองจาน หมู่ 7 บ้านไทรงาม หมู่ 8 บ้านผังสอง หมู่ 9 บ้านผังสิบสาม หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว หมู่ 11 บ้านซับยาง หมู่ 12 บ้านเขาน้อย หมู่ 13 บ้านหนองไม้เหลือง หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 15 บ้านบ่อทอง หมู่ 16 บ้านฝายมอญ หมู่ 17 บ้านหัวสนาม หมู่ 18 บ้านหลักเขต หมู่ 19 บ้านคลองทราย หมู่ 20 บ้านหนองช้างตาย หมู่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร์ หมู่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว หมู่ 23 บ้านเขาเสด็จ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ทางตอนเหนือของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและอ่างเก็บน้ำตะคอง ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของตำบลเป็นที่ราบเอียง มีลำตะคอง คลองยาง และคลองหินลับไหลผ่านตำบลแล้วลงสู่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง พื้นที่ทั้งหมด 179 ตร.กม. หรืประมาณ 92,039 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาล 4.23 ตร.กม. หรือประมาณ 2,717 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังกะทะ, ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.จันทึก, ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครรราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 25,292 คน และจำนวนหลังคาเรือน 7,808 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย สวนน้อยหน่า
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า ที่นอน เลี้ยงปลา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
3. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง "สิรินธร"
4. นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
5. โรงเรียนปากช่อง 2

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.