ตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าช้าง เดิมชื่อ ตำบลมะดันขึ้นกับอำเภอกลาง (โนนสูง) จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาราวปี 2509 แบ่งการปกครองออกเป็นตำบลท่าช้าง อำเภอ จักราช ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขาม บ้านโนนเลียบ บ้านหนองหอย บ้านสามแคว บ้านหนองบัวรี บ้านด่านท่าแดง บ้านโนนสะเดา บ้านตะกุดขอน บ้านช่องโค บ้านมะดัน บ้านหนองบัว บ้านใหม่ บ้านท่าช้าง บ้านตลาดท่าช้าง บ้านพิมานและบ้านโนนไม้แดงเหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินตะกอน ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีพื้นที่ทั้งหมด 106 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,250 ไร่

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทองหลาง อ.จักราฃ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,345 คน และจำนวนหลังคาเรือน 611 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.