ตำบลบ้านแพ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านแพ แยกออกจากตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ.2518 อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านแพ อยู่ห่างจากอำเภอ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 24,557 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,485 ครัวเรือน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพะไล กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,213 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,573 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต.
2. สถานีอนามัย
3. โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 5 แห่ง
5. วัด 8 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.