ตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลกระสัง จะพูดภาษาท้องถิ่น คือภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระสัง ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล(4 ชุมชน) ได้แก่ บ้านน้อย, บ้านสวนใหม่, บ้านหนองลิง, บ้านหนองแขม, บ้านระโยงใหญ่, บ้านสุขสำราญ, บ้านตะเคียน, บ้านหนองตระเสก, บ้านถนน, บ้านตาเบ้า, บ้านสำโรง, บ้านป่าบุ, บ้านหนองข้าม, บ้านระโยงพัฒนา, บ้านอุดมธรรม, บ้านสุขสำราญสามัคคี, บ้านหนองปลาไหล และ 4 ชุมชน คือ บ้านทุ่งสว่าง, บ้านกระสัง, บ้านตลาดกระสัง และบ้านกระสัง

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองไผ่ และ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสองชั้น และ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,283 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทำสวนผัก, รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)วัดป่าอุดมธรรม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.