ตำบลเมืองไผ่
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเมืองไผ่แยกจากตำบลลำดวน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย-เขมร นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้คือภาษาเขมร ภาษาไทย

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าไม้เป็นบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกันทรารมย์ และ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4}625 คน เป็นชาย 2,303 คน เป็นหญิง 2,322 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
2.สถานีอนามัยเมืองไผ่
3.สถานีอนามัยบ้านสวายกอ
4.วัด 5 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.