ตำบลหนองยายพิมพ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองยายพิมพ์บริหารตำบลในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองยายพิมพ์มีเนื้อที่ 52.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,622.50 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,569 คน และจำนวนหลังคาเรือน 955 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
2.วัดก้านเหลือง
3.สถานีอนามัยหนองยายพิมพ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ Tel./Fax (044) 605121

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.