ตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเมืองไผ่แยกมาจากตำบลหนองกี่ และตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง เมื่อปี 2518 เพื่อมาขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองกี่ โดยราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์และศรีษะเกษ
สาเหตุของการที่ตั้งชื่อตำบลว่าเมืองไผ่ เนื่องจาก ตำบลเมืองไผ่ในอดีตเป็นเมืองเก่าที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไผ่ ซึ่งเมืองเก่านี้ที่ตั้งอยู่ระหว่าง บ้านสระขามกับบ้านหนองไผ่ โดยจะอยู่กึงกลางของตำบลเพราะเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่าตำบล "เมืองไผ่"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเมืองไผ่มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับกับที่โคกเนิน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสูง และ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,436 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,892 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ,โรงเรียนประถม 6แห่ง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
3. วัด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.