ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลหนองกี่เมื่อปี 2528 โดยเรียกชื่อตำบลตามชื่อทุ่งนาที่อยู่ในพื้นที่ เป็นทุ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ชื่อทุ่งกระตาด

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนามีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและมีบางส่วนเป็นที่ราบสูง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุกระสัง และ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนระอาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หูทำนบ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,360 คน และจำนวนหลังคาเรือน 560 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผัก ค้าขาย
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดใหม่ชัยมงคล
2.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.