ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งกระเต็นเป็นตำบลใหม่ที่แยกมาจากตำบลหนองกี่เมื่อปี พ.ศ.2530 มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสระขุด หมู่ที่ 2 บ้านตลาด (อยู่ในเขตเทศบาลต.หนองกี่) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านการะเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านสระโบราณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านน้อยหนองหัวหมู หมู่ที่ 9 บ้านใหม่สระขุด
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลทุ่งกระเต็นมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วมปนทราย ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมทุ่งกระเต็นบ่อย ๆ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกี่ และ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา และ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,071 คน และจำนวนหลังคาเรือน 969 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สวนหลวง ร.9
2.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.