ตำบลบ้านไทร
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านไทรมี 12 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอฯ ระหว่างตำบลโคกม้ากับตำบลแสลงโทน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศมีลักษณะคล้ายหมู่บ้านทั่ว ๆ ไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการทำการเพาะปลูก มีถนนลาดยางผ่าน ภาษาที่พูดใช้ภาษา ไทยลาว , ไทยเขมร , ไทยส่วย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,418 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,973 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านไทร
2) ที่ทำการ อบต. บ้านไทร
3) วัดป่าบ้านไพบูลย์(ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.