ตำบลดอนกอก
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมเป็นตำบลบ้านคู เมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลดอนกอก มีเขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่จะสลับกันระหว่างหมู่บ้านกับที่นา จะมีพื้นที่นาล้อมรอบหมู่บ้าน มีป่าชุมชนที่กว้างขวาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,180 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการสภาตำบล 1 แห่ง
2. โรงเรียน 4 แห่ง
3. วัด 6 แห่ง
4. สถานีอนามัย 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.