ตำบลบ้านตะโก
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านตะโก เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยราช ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านตะโก, หมู่ 2 บ้านโสน, หมู่ 3 บ้านโคกโพธิ์, หมู่ 4 บ้านโชคกราด, หมู่ 5 บ้านโชคดี, หมู่ 6 บ้านปรือเวง, หมู่ 7 บ้านเกตุเหนือ, หมู่ 8 บ้านเกตุใต้, หมู่ 9 บ้านหนองกก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สนวน อ.ห้วยราช และต.สองชิ้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองไผ่, ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ทิตตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,223 คน และจำนวนหลังคาเรือน 647 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตะโก :
ที่อยู่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 82 หมู่ที่ 3 บ้านโคกโพธิ์ ถนนห้วยราช-เมืองไผ่ ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร : 01 8773209

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตะโก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.