ตำบลทุ่งจังหัน
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งจังหัน เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอนางรอง โดยมีราษฏรส่วนใหญ่จะอพยพจากอำเภอชุมพวง พิมาย ประทาย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และจากจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2492 ที่บ้านทุ่งจังหันซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกทำนา
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือทางด้านทิศเหนือบริเวณชุมชนบ้านทุ่งจังหัน พื้นที่จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การทำนาปลูกข้าว
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโกรกแก้ว และตำบลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,447 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,298 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)วัดสว่างโพธิ์ทอง บ้านทุ่งจังหัน
2)วัดบ้านซับสมบูรณ์
3)วัดบ้านโนนสำราญ
4)วัดทุ่งจังหัน
5)โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
6)สถานีอนามัยทุ่งจังหัน
7)โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
8)องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
9)อ่างเก็บนำหนองแค11ไร่ถูกบุกรุกบางส่วน
10)ที่ป่าช้าสาธารณะ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.