ตำบลช่อผกา
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลช่อผกา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชำนิ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ 2 บ้านโคกสำโรง หมู่ 3 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 4 บ้านหัวสะพาน หมู่ 5 บ้านโคกกระหาด หมู่ 6 บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ 7 บ้านช่อผกา หมู่ 8 บ้านหนองเทา หมู่ 9 บ้านบุ หมู่ 10 บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 11 บ้านเทพอรุณ หมู่ 12 บ้านหนองบัวหลวง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ละลวด, ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองสิงห์ จ.บุรีรัมย์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,402 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,259 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.